היסטוריה של מגדר ומיניות בפרספקטיבה השוואתית/History of gender and sexuality in comparative perspective