הכולרה חוזרת : על הקשר בין חיידקים ליחסים בינלאומיים