ללמוד היסטוריה מרומן היסטורי: על "אורוואר עכו" של עלא חליחל