The Social History Workshop

2017
קוזמא, ליאת. “מה עושים עם מתנגדי החיסונים? מעוררים אמון.” הארץ (הסדנה להיסטוריה חברתית), 2017. http://www.haaretz.co.il/blogs/sadna/1.3429841Abstract

בדומה לשיח הרווח בקרב מתנגדי החיסונים, ההיסטוריה של ראשית הרפואה המדעית המודרנית במזרח התיכון רצופה מפגשים רוויי חוסר אימון בין ציבורים שונים לבין רופאים וממסד רפואי שנתפסו כמשרתי אינטרסים זרים

2014
קוזמא, ליאת. “ג'יזל חלימי ואלימות נגד נשים כנשק מלחמה.” הארץ (הסדנה להיסטוריה חברתית), 2014, 743. http://blogs.haaretz.co.il/sadna/743/
קוזמא, ליאת. “היתוש,החידק והביצה.” הארץ (הסדנה להיסטוריה חברתית), no. 650 (2014). http://blogs.haaretz.co.il/sadna/650/
קוזמא, ליאת. “לקרוא דרווין בבירות.” הארץ (הסדנה להיסטוריה חברתית), 2014, 563. http://blogs.haaretz.co.il/sadna/563/
קוזמא, ליאת. “נבחרת אלג'יריה: בין 2014-1958.” הארץ (הסדנה להיסטוריה חברתית), 2014, 683. http://blogs.haaretz.co.il/sadna/683/
קוזמא, ליאת. “פיקוח על מוהלים: בין בריאות הציבור לרציונליזציה של הדת.” הארץ (הסדנה להיסטוריה חברתית), no. 306 (2014). http://blogs.haaretz.co.il/sadna/306/
קוזמא, ליאת. “פלאחים כחושים ותענוגות דקדנטיים: הירואין וקוקאין במצרים של שנות העשרים והשלושים.” הארץ (הסדנה להיסטוריה חברתית), 2014, 929. http://blogs.haaretz.co.il/sadna/929/
קוזמא, ליאת. “קזבלנקה,הרובע המיוחד: אוטופיה של זנות ממוסדת.” הארץ (הסדנה להיסטוריה חברתית), 2014, 1037. http://blogs.haaretz.co.il/sadna/1037/
2013
קוזמא, ליאת. “הקרימינליזציה של צריכת החשיש במזרח התיכון.” הארץ (הסדנה להיסטוריה חברתית), 2013, 114. http://blogs.haaretz.co.il/sadna/114/
קוזמא, ליאת. “חבר הלאומים : אוטופיה של שלום עולמי?.” הארץ (הסדנה להיסטוריה חברתית), 2013, 181. http://blogs.haaretz.co.il/sadna/181/
קוזמא, ליאת. “לרגל יום השנה להתאבדותו של בועזיזי: על חלום ושברו.” הארץ (הסדנה להיסטוריה חברתית), 2013, 227. http://blogs.haaretz.co.il/sadna/227/