פלאחים כחושים ותענוגות דקדנטיים: הירואין וקוקאין במצרים של שנות העשרים והשלושים